Duurzame aftrap

Verandering geeft nieuwe energie


Bijna dagelijks verschijnen er in de media artikelen die gaan over de energietransitie (=energieverandering) en het gasloos maken van woningen. Wat houdt dit nu eigenlijk in? En wat betekent dit voor jou?

De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie kennen we nu al vanuit zon, wind, biomassa en water. Uiteindelijk wil Nederland over naar een 100% groene energievoorziening, afkomstig uit bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Milieuvervuilende fossiele brandstoffen behoren dan tot het verleden. Dat betekent minder uitstoot van CO2, minder broeikasgassen en een minder snelle opwarming van het aardoppervlak.


Gasloos wonen

Eén van de grootste uitdagingen van de energietransitie is de verwarming van woningen. In Nederland gebruiken we hiervoor vooral aardgas. Dit zal volledig vervangen moeten worden door duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, groen gas of verwarming op biomassa. Het gasloos maken van woningen is nodig omdat de regering besloten heeft om de gaswinning in Groningen volledig te stoppen. De Groningse gaskraan wordt dichtgedraaid om te voorkomen dat inwoners van Noord-Nederland nog vaker te maken krijgen met aardbevingen.


Groene energie

Iedereen kan een bijdrage leveren aan een beter milieu en een lagere CO2-uitstoot. Gewoon thuis. Nu al kun je kiezen om zelf groene energie op te wekken met zonnepanelen. Ook zonneboilers en warmtepompen zijn een uitstekende manier om in je eigen energieverbruik te voorzien. De komende jaren zullen er steeds meer mogelijkheden komen om duurzame energie op te wekken en op te slaan, want de ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Het mooie is dat er ook subsidies en aantrekkelijke energieleningen zijn voor woningeigenaren die investeren in duurzame maatregelen.


Klaar voor de toekomst

Als Geas willen we actief bijdragen aan de energietransitie. In ‘De Woning van Morgen’ informeren we je niet alleen over de weg daar naartoe, maar laten we ook met hele concrete voorbeelden zien hoe je als particulier kunt meedoen en bijdragen. We kunnen ons goed voorstellen dat je je afvraagt wat in jouw situatie de beste oplossing is. We helpen je graag. Met deskundig advies, maar ook met het klaarmaken van je huis voor een groene(re) toekomst.

De belangrijkste doelen en afspraken uit het energieakkoord

  • Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar.
  • Het plaatsen van duizend extra windmolens.
  • Het kabinet investeert € 400 miljoen in de isolatie van huurwoningen.
  • Huiseigenaren kunnen voordelig geld lenen om thuis energie te besparen. Dit geld komt uit het energiebespaarfonds van € 600 miljoen.
  • Door enerzijds te investeren in duurzame energie en anderzijds energie te besparen, kunnen er minstens 15.000 extra voltijdbanen bij komen.
  • Door samen met anderen duurzame energie op te wekken betaal je een lager energie-belastingtarief.

"Met ons online magazine ‘De Woning van Morgen’
laten we je zien hoe je zelf ook mee kunt doen aan de
energietransitie. Ik wens je veel leesplezier!”

Gert Harm ten Bolscher, algemeen directeur Geas Energiewacht

DEEL DIT ARTIKEL